Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4788 1570
Reposted fromrapiery rapiery
5080 df91
Reposted fromrapiery rapiery
5826 ec4a
Reposted fromrapiery rapiery
Jestem za blisko, żeby mu się śnić.
Nie fruwam nad nim, nie uciekam mu
pod korzeniami drzew. Jestem za blisko.
Nie moim głosem śpiewa ryba w sieci.
Nie z mego palca toczy się pierścionek.
Jestem za blisko. Wielki dom się pali
beze mnie wołającej ratunku. Za blisko,
żeby na moim włosie dzwonił dzwon.
Za blisko, żebym mogła wejść jak gość,
przed którym rozsuwają się ściany.
Już nigdy po raz drugi nie umrę tak lekko,
tak bardzo poza ciałem, tak bezwiednie,
jak niegdys w jego śnie. Jestem za blisko,
za blisko. Słyszę syk
i widzę połyskliwą łuskę tego słowa,
znieruchomiała w objęciu. On śpi,
w tej chwili dostępniejszy widzianej raz w życiu
kasjerce wędrownego cyrku z jednym lwem
niż mnie leżącej obok.
Teraz to dla niej rosnie w nim dolina
rudolistna, zamknięta ośnieżona górą
w lazurowym powietrzu. Ja jestem za blisko,
żeby mu z nieba spaść. Mój krzyk
mógłby go tylko zbudzić. Biedna,
ograniczona do własnej postaci,
a byłam brzozą, a byłam jaszczurką,
a wychodziłam z czasów i atłasów
mieniąc się kolorami skór. A miałam 
łaskę znikania sprzed zdumionych oczu,
co jest bogactwem bogactw. Jestem blisko,
za blisko, żeby mu się śnić.
Wysuwam ramię spod głowy śpiącego,
zdrętwiałe, pełne wyrojonych szpilek.
Na czubku każdej z nich, do przeliczenia,
strąceni siedli anieli.
4320 9a36
Reposted bycorazmniejamfibijnepodprzykrywkapaskagefuhlvollniemownigdytobuildahomewyliczankacalineczkaoktawiiahey-judetobuildahomepozakontrolaC10H12N2Obrudnazupanadia91Sublifirewalkwithmenooodlemikeyviolatorunsteadyshypsychopolisincompletaro-kokowysypiskosmiecisztukamatorkacholerathelittleprincevioloncellistedamagedsoullouseoktawiiawasdweakdarkoraliasbadtimemanhattanbitchdredziarapierdolonyjaggaleatglitterrprecelkavaporousnumbhistoriahisteriilittledisappointmentskaciemilordzieszmaydestructive-hopelesskarolinnaaCzarnyKaptursztukamatorka
4290 01b5
0041 a24b
Reposted fromAng3ll Ang3ll viakmicic0419 kmicic0419
Przeznaczeniem inteligentnego człowieka jest samotność. 
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromonelovepls onelovepls viaflesz flesz
3518 1e7c
Reposted frompeper peper viaflesz flesz
5232 63fd 500
Reposted fromwazelina wazelina viaflesz flesz
0624 16d7
0607 e9fd
0546 cca8
Reposted bygieeradekmicic0419
0453 3d0e
0448 f9a1
Reposted bykmicic0419mscheekyyannim
0442 5a36
Play fullscreenTy - ta jedna rzecz niezmienna Ty, który jesteś wciąż tylko zdjęciem
Zagubiona w tym świecie Zagubiłam się nawet w tej piosence
I kiedy pogasną już światła Tam właśnie znajdziesz mnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl